PROJEKT INVEST d.o.o.
E-mail: office(at)projektinvest.hr
Tel: +385 (0)22 466 535
Fax: +385 (0)22 466 042
Sjedište: Kralja Tomislava 6, 22 213 Pirovac, RH
Matični broj: 2264897
OIB: 20928226672
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
IBAN: HR7424020061100503466
SWIFT: ESBCHR22
Sudski registar: Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku

MBS: 100010476
Temeljni kapital: 20.000,00 kn 
Iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Ferdinand Stadler